Metoda BIOQUANTUM

ZDRAVJE NA HOLISTIČEN NAČIN

Bioenergoterapija po energijsko-resonančnem principu D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je kodiran kvantno-holistični postopek, s katerim restituiramo, obnovimo in stabiliziramo človekovo bioenergijsko polje. S tem v bioenergijskem polju odpravljamo deformacije izvorne frekvence in neposredno posežemo v primarne vzroke (v izvor) nastanka bolezni (poljudno o tem tudi na povezavi: “zdravljenje” z bioenergijo).

Zato predmet (fokus) terapevtove aktivnosti ni človekovo “materialno” telo, pač pa njegovo bioenergijsko polje, ki na kvantnem nivoju predstavlja obrambni (“imunski”) sistem organizma. Človekovo bioenergijsko polje je “informacijska matrica”, ki podpira človeški organizem, kot avtonomen sistem, ki sam samodejno vzdržuje homeostazo in je samostojno sposoben reševati zdravstvene probleme. Kadar “organizem” iz kakršnegakoli razloga tega ne zmore, takrat mu najbolj kvalitetno pomagamo do ponovne vzpostavitve ravnovesnega stanja prav z bioenergoterapijo – s tem, ko delujemo na klientovo bioenergijsko polje, v organizmu sprožimo homeostatične procese samoregulacije (poljudno o tem pišemo tudi na povezavi: dotik-zdravilnih-rok). Uvid (spoznanje), da sta človekovo bioenergijsko “telo” in fizično telo v nerazdružljivi soodvisnosti, še več, da je bioenergijsko “telo” informacijska matrica za delovanje celotnega organizma, utemeljuje terapevtske postopke, s katerimi vplivamo na normalizacijo biokemičnih procesov in stabilizacijo fizioloških funkcij. 

Človekov organizem samodejno vzpostavlja in vzdržuje stanje zdravja, vse od prvega vdiha ob rojstvu, do zadnjega izdiha ob smrti. Ravnovesno stanje zdravja se najprej poruši na energijskem nivoju, in če anomalija ni odpravljena se slej-ko-prej manifestira na fizični ravni organizma kot simptom bolezni. Človekovo zdravje je manifestacija energijskega ravnovesja, ki ga vzdržuje avtonomen in izredno kompleksen “energijsko-informacijski” sistem. Ta “energijsko-informacijska matrica” je KVANTNI NIVO ŽIVEGA ORGANIZMA.

Človekovo telo je “bio-kristal”, ki deluje kot elektromagnetni oscilator. Vsaka celica v človekovem organizmu neprestano (kontinuirano) komunicira – sprejema in oddaja energijo (informacije). Na tem principu, ki je intrinzično imanenten Naravi sami, temelji komunikacija med klientom in bioenergoterapevtom. Bioenergoterapevt s kodiranim energijskim postopkom v klientovem biopolju sproži t.i. ekscitacijo, le-ta pa v fizičnem telesu sproži t.i. biološko resonanco. Z vzpostavljanjem energijskega ravnovesja se kot “posledica” manifestira ravnovesje tudi na fizičnem telesu. Postopek se prične z indukcijo biofotonske plazme, ki jo pod posebnimi pogoji “črpamo” iz energijskega polja t.i. ničelne točke; nato močan fluks “informirane” bio-plazme usmerjamo v koherentno biopolje klienta, na način in na področja, ki jih zahteva narava zdravstvene težave. S tem kodiranim energijskim postopkom (z bioenergoterapijo) v organizmu sprožimo homeostatične procese samoregulacije, ki se manifestirajo v mnogoterih oblikah (pogosto dramatičnih) terapevtskih učinkov. Postopek restitucije, obnavljanja in stabilizacije človekovega bioenergijskega polja (energijsko-informacijske matrice) organizmu omogoči, da zopet sam samodejno VZPOSTAVI HOMEOSTAZO. 

Živ organizem je samoregulirajoč in samoozdravljiv sistem! Neločljiv (imanenten) del tega sistema je človekovo koherentno bioenergijsko polje, ki objema in prežema celotno fizično telo. Kadar organizem iz kakršnihkoli vzrokov ni sposoben samostojno in samodejno vzdrževati homeostaze, takrat zbolimo… Z bioenergoterapijo v organizmu sprožimo homeostatične procese samoregulacije. Ponovno se vzpostavlja ravnovesno stanje – stanje zdravja.

Najpogostejši razlog za porušeno homeostazo (naravno ravnovesno stanje) je STRES (vse oblike psiho-fizičnega stresa). Naravno ravnovesje organizma rušijo: biološki dejavniki (lakota, žeja, bolezni, poškodbe…), fizični dejavniki (kemično obdelani prehranski proizvodi, s pesticidi, herbicidi, antibiotiki, hormonskimi motilci in strupi kontaminirana hrana in pitna voda, z industrijsko in civilizacijsko nesnago zastrupljen zrak, od človeka “povzročena” elektromagnetna sevanja in elektronski smog, “zdravila” in vsi medikamenti s svojimi nezaželenimi stranskimi učinki, invazivni medicinski posegi, huda vročina ali mraz, elementarne nesreče), psihološki dejavniki (vseh vrst strahovi, neuspehi, nezadovoljstvo…) ter socialni dejavniki (konfliktni odnosi v družini, šikaniranje na delovnem mestu, brezposelnost, eksistenčne stiske itd.). BIOENERGIJSKA TERAPIJA JE NARAVNA IN NAJBOLJ VRHUNSKA POMOČ, ki jo človek lahko nudi drugemu človeku pri ponovnem vzpostavljanju homeostaze (ravnovesja) in posledično zdravja! Bioenergoterapija (Bioquantum) je komplementarna z drugimi oblikami pomoči in v nobenem primeru ni v koliziji s terapijami uradne alopatske medicine.

Za razumevanje metode je potrebno razumeti, kaj je izvorna vibracija? Izvorna vibracija je “vseprisotno” energijsko-informacijsko frekvenčno polje ničelne točke (energija vakuuma). To je mesto čiste energije (v starih kulturah so ji rekli eter). Etersko paradigmo je potrjeval tudi genij 20. stoletja – Nikola Tesla. To energijsko polje najlaže opišemo kot hologram, ki se v kvantnem “prostoru” razteza v “Neskončnost” čez cel Univerzum – je “omniprezentna” in “omnipotentna” energijsko-informacijska matrica – je “neskončen” izvor kreativne informirane energije. Kot taka je “neomadeževana” s človekovo “kreativno” (destruktivno) patologijo in je intrinzično imanentna “Naravi” sami. Izvorna vibracija je “naravno stanje” primarne energijske mreže. Ta vseprisotna energijska mreža na kvantnem nivoju povezuje vseobsegajoč (celovit) prostor vesolja, prostor vakuuma (dr. Gregg Braden to energijsko mrežo poimenuje Božanska matrica – knjiga z enakim naslovom je prevedena tudi v slovenščino). Kvantni nivo vsega obstoječega je energijsko polje vakuuma oziroma energija ničelne točke. To je mesto (kraj) čiste energije, kjer se na kvantnem nivoju (izven dimenzij prostora in časa) začnejo vse stvari, pa naj gre za nastanek svetov ali pa za nastanek bolezni.

Pomembno je spoznanje (vedenje), da vakuum ni prazen prostor. S tem se sklada etrska paradigma. Že prostor sam po sebi ima energijsko strukturo. Dr. Nassim Haramein o tem pove sledeče (citiram): “Struktura prostora-časa je kvantizirana. Z drugimi besedami, prostor je “narejen” iz diskretnih super drobnih majhnih paketkov energije – iz najmanjše možne vibracije, ki jo sploh lahko kreira elektromagnetni spekter. Ti najdrobnejši “paketi” so “piksli” (pixels), ki tvorijo vesolje (Univerzum): so najmanjši kvanti energije (the smallest quanta of energy)”. Dr. Nassim Haramein te najmanjše kvante energije imenuje “Planck Spherical Units” (PSU), v čast znanstveniku Maxu Plancku, ki jih je prvi raziskoval, okrogle (sferične) pa so, tako kot večina drugih struktur, ki jih kjerkoli in na vseh ravneh “kreira” vesolje. Te sferične energijske oblike prekrivajo in formirajo (tvorijo) strukturo samega prostora. PSU, ta najmanjši kvant je tudi osnova za najmanjšo sploh možno razdaljo (valovno dolžino); ta merska enota je imenovana Plankova dolžina (Planck lenght), numerična vrednost pa se zapiše takole: 0,0000000000000000000000000000000001616cm (na -33cm).

UTEMELJITEV: Ključno za razumevanje kvantne bio-energijske terapije in principov delovanja bio-resonančne terapije je nekaj temeljnih spoznanj: 1) človekovo energijsko polje je energijsko-informacijska mreža (matrica), ki predstavlja imanenten in konstitutiven del človekovega organizma!!! 2) Človekovo fizično telo se kontinuirano odziva (bio-kemično in fiziološko) na “stanje” človekovega koherentnega bio-energijskega polja – odziva se glede na “informacije” v energijski matrici. 3) Destabilizacija (deformacija) človekovega bio-energijskega polja vodi v bolezen – na fizičnem nivoju se najprej manifestira kot slabo počutje, potem kot bolezensko stanje (bolezen, bolečina, stiska)… 

Človekovo koherentno polje (avra) je najbolj popolno organiziran kvantno-holistični sistem (energijsko-informacijska matrica), ki predstavlja človekovo pravo “zavest”, ki hrani in vzdržuje informacije o vsaki celici človekovega organizma, o vseh relacijah med njimi in neprestano ter samodejno kontrolira, informira in upravlja vse funkcije in procese v organizmu ter mu omogoča multi-diferencirano ravnotežje. Zavest ni epifenomen naših možganov. Tam, v energijskem polju ničelne točke je temeljno in izvorno mesto vseh informacij. Človekova zavest je (v resnici) holografsko bio-energijsko polje, ki je del vseprisotnega univerzalnega energijskega polja. Od vitalnosti (moči) našega bio-energijskega (koherentnega) polja in njegove uravnanosti z izvorno frekvenco ter od stabilnosti le-tega je odvisno človekovo zdravje. Oslabljeno in/ali deformirano koherentno polje vsebuje napačne (popačene) informacije. Izmaličena bio-energijska matrica se v organizmu manifestira kot slabo počutje ali bolezen (kot simptom). Z energijskim posegom (z bio-energoterapijo) obnovimo in korigiramo človekovo koherentno polje ter vzpostavimo izvorno vibracijo – naravno energijsko stanje pred nastankom bolezni. 

“Kvantni skok” pri raziskovanju in razumevanju delovanja človekovega organizma je naredil Dr. Bruce Lipton, molekularni biolog svetovnega slovesa, ki je z znanstvenimi dokazi ovrgel “strokovne” predpostavke, na katerih temelji genski determinizem. Znanstveno je utemeljil, kaj »v resnici« upravlja celice (kako “v resnici” delujejo in komunicirajo). Tu si lahko ogledate njegovo “revolucionarno” predavanje: https://www.youtube.com/watch?v=OA3-nxUeJM4 – Nova biologija: Ko se srečata um in materija (podnapisi so v hrvaškem jeziku)!

Koherentno valovanje, ki ga bioenergoterapevt povzroči z indukcijo in usmerjanjem biofotonske plazme, poteka v okviru celičnega frekvenčnega spektra in v organizmu povzroči t.i. biološko resonanco, kar spremeni energijsko okolje celice in posledično tudi celične proteine. Kvantno-holistični poseg (bio-energoterapija) sproži ekscitacijo klientovega koherentnega polja in t.i. biološko resonanco – vzburjene antene receptorjev (ki so na celični membrani) povzročijo spremembo naboja proteinov in obliko receptorja (glej zgornji link, Dr. Bruce Lipton). Membranski proteini usmerjajo življenjske procese v celici, odzivajo pa se na zunanje dražljaje (npr. na bioenergijo -na tem temelji energo-terapevtska komunikacija)!

DODATEK K OBRAZLOŽITVI: 

Energija-Zavest je primarni vzrok vsega stvarstva – to velja tako za nastanek galaksij, kot tudi za vzroke bolezni!!!

Ko govorimo o prenosu energije od človeka na človeka, imamo v mislih zelo določno in specifično energijo… energijo, ki ima zavest in ki holografsko prežema celoten Univerzum kot vseobsegajoča energijska mreža, kot vseprisotna energijska matrica – v kvantni fiziki jo imenujejo energija ničelne točke (tudi ničelno nihanje). Ta omnipresenten, omnipotenten in omniinteligenten kvantni prostor je mesto izvorne vibracije. To je v fiziki najnižja možna energija, ki jo lahko ima kvantno-mehanski fizikalni sistem. Koncept sta leta 1913 prva predlagala Albert Einstein in Otto Stern in predstavlja most do razumevanja, odkod bio-energoterapevti induciramo energijo izvorne vibracije (t.i. “zdravilno” energijo). Bio-energoterapevti arbitrarno rečemo, da je ta univerzalna energija informirana, osebno pa jo najraje imenujem: Energija-Zavest.

Max Planck (oče kvantne teorije) je leta 1944 na mednarodnem predavanju v Firencah dejal (citiram): “Vse življenje sem posvetil najbolj stvarni znanosti, preučevanju materije, kot rezultat svojih proučevanj atomov pa vam povem naslednje: materija kot taka ne obstaja. Vsa materija izvira in obstaja zgolj zaradi sile, ki vodi delce atoma k vibriranju in drži skupaj ta najbolj neznaten solarni sistem atoma… Predpostaviti moramo, da za to silo obstaja zavestni in inteligentni um. Ta um je pravzrok in matrika vse materije.”

Danes vemo, da prav kvantni subatomski svet predstavlja temelj naše fizične resničnosti in eksistence. Iz tega “sveta” se napaja tudi “naša” bio-energija. Za potrebe utemeljevanja, kako in zakaj in na kakšnih osnovah deluje bio-kvantna energijska terapija po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy), omenimo vsaj nekaj znanstvenikov, ki so pomembno prispevali k spoznavanju in razumevanju kvantnih fenomenov, s katerimi se srečujemo pri bio-energo-terapevtskem delu.

Dr. Leonard Ravitz je leta 1959 eksperimentalno »dokazal«, da struktura človeškega organizma ni zgolj molekularna, ampak jo sestavljajo dinamična energijska polja. Bistven poudarek je, da so ta dinamična energijska polja neposredno povezana s psihičnimi, miselnimi in čustvenimi procesi, kar pomeni, (!!!), da spremembe v energijskem polju direktno vplivajo na duševna in telesna stanja organizma!!! Prav to počnemo z bioenergoterapijo.

Dr. Ilya Romanovič Prigožin, belgijsko-ameriški znanstvenik ruskega porekla, svetovnega slovesa, Nobelov nagrajenec, izjemno cenjen v znanstvenih krogih (dolga leta in vse do svoje smrti je bil predsednik International Academy of Science, Munchen) – med drugim je raziskoval dinamična energijska polja človeškega organizma in prišel do “revolucionarnega” spoznanja: 1.) o obstoju univerzalnega zakona samoorganizacije človeškega organizma in 2.) da je ta samoorganizacija odvisna od komunikacije z zunanjim okoljem. Človeški organizem je opisal kot “disipativno” strukturo – nelinearen in odprt sistem, ki izmenjuje energijo in informacije z okolico in se je sposoben spontano samoorganizirati in obnavljati. Za teorijo disipativnih struktur je leta 1977 dr. Ilja Romanovič Prigožin dobil Nobelovo nagrado. Kdor želi, si o disipativnih sistemih lahko pogledate še slovenski prispevek, glej povezavo: http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Viskoznostvakuuma.pdf).

Skratka, ČLOVEKOVO BIOENERGIJSKO (KOHERENTNO) POLJE je imanenten in konstitutiven del človekovega organizma!!! Med prvimi so ga z znanstvenimi metodami proučevali v šoli, ki jo je vodil ruski akademik Nikolaj Dmitrievič DevjatkovUgotovili so: 1) da je obolel organizem izjemno občutljiv na zunanjo emisijo (sevanje) visoko frekvenčnih elektromagnetnih valov, in nasprotno, 2) da zdrav organizem na enako delovanje sploh ne reagira z nikakršno spremembo. To pojasnjuje, zakaj bioenergijska terapija ne vpliva na zdrav organizem (zdrav človek ob energijskem posegu ne doživlja oziroma ne občuti nikakršnih “senzacij”) in nasprotno, bioenergoterapija ima izjemen vpliv na človekov organizem, kadar je človekovo koherentno polje destabilizirano.

Interakcija med kvantnim bio-energijskim poljem obolelega organizma in bio-plazmo, ki jo inducira bioenergoterapevt (delujejo v nizkointenzitetnem visokofrekvenčnem mikrovalovnem spektru), sproži t.i. EFEKT BIOLOŠKE RESONANCE. Zaradi tega “fenomena” je šele zares mogoča univerzalna in praktična uporaba kvantne bio-energijske terapije za lajšanje in/ali odpravo vseh vrst zdravstvenih težav (bolezni, poškodb, bolečin in stisk)!!!

Do popolnoma enakih ugotovitev (rezultatov) smo prišli bioenergoterapevti ob vsakodnevni praksi. Ugotavljamo da: 1) pri človeku, ki ima močno in stabilno bio-energijsko polje, ob energijski interakciji ne pride do efekta biološke resonance – ZDRAV ČLOVEK NE REAGIRA NA BIO-ENERGIJSKI POSEG in 2) pri človeku, ki ima destabilizirano energijsko polje, z bioenergijsko interakcijo v njegovem organizmu sprožimo efekt biološke resonance. 

Vsak odklon od optimalnega energijskega stanja človekovega bio-polja, le-tega “naredi” izjemno občutljivega za energijsko posredovanje. Človek lahko občuti energijski poseg v svoje bio-polje na mnogo načinov – kot toploto, hlad, mravljinčenje, zbadanje, oblivanje, izgubljanje ravnotežja itd.. Pogosto gre za težko opisljive občutke oziroma jih klienti relativno težko natančno definirajo, čeprav jih “fizično” (kinestetično) občutijo.

Nadaljujmo: Victor Frederick Weisskopf, avstrijski kvantni fizik, je v začetku sedemdesetih let (1972) sistemiziral TRI NIVOJE KVANTNE ORGANIZACIJE MATERIJE: 1) molekularni, 2) atomski in 3) nuklearni nivo.

Dr. Sergej Sitko, ukrajinski kvantni fizik, pa je leta 1982 sistemizaciji dodal še ČETRTI NIVO KVANTNE ORGANIZACIJE MATERIJE – KOHERENTNO POLJE ŽIVIH ORGANIZMOV! “Odkritje” četrtega nivoja kvantne organizacije materije (koherentnega polja živih organizmov) potrjuje, da vsak živ organizem poleg vidne anatomsko-morfološke strukture (fizičnega telesa) poseduje še svoje nevidno energijsko “telo” – koherentno polje. Prav po prisotnosti ali odsotnosti tega “polja” se živa materija razlikuje od nežive. Človeški organizem je celovit kvantno-mehanski sistem, ki svoje zdravje “samodejno” zagotavlja z ravnotežjem med energijsko-informacijsko matrico (koherentno polje) in njeno realizacijo v fizičnem telesu. Dokler uradna medicinska znanost v svojo doktrino ne bo vključila tega temeljnega elementa živih organizmov (KOHERENTNO POLJE), toliko časa ji bo “resnično” delovanje človeškega organizma nedoumljiva “neznanka”! Vsak živ organizem je “sestavljen” iz celic, te iz molekul, molekule iz atomov, atomi iz protonov, elektronov in nevtronov, le-ti pa še iz manjših “delcev”, ki emitirajo minimalne porcije energije – kvante… in kvanti na tej “nevidni” ravni ustvarjajo koherentno polje organizma.

Žal ugotavljamo, da je “sodobna medicinska znanost” še vedno “slepa” za delovanje in učinke kvantne bio-energijske terapije. To lahko razumemo samo, če razumemo “lobistične interese” kapitala. Če bi bilo mogoče bio-kvantno energijsko terapijo zapakirali v tableto, bi bil to nedvomno največji medicinski hit in svetovna senzacija. Ker pa je za terapijo potreben bio-energoterapevt in ker je potrebno vsako kvantno bio-energijsko terapijo “fizično” oddelati, je za farmacevtsko industrijo in njene “prodajalce” komercialno neuporabna, saj pri tem multiplikativna “prodajalsko-trgovska” logika odpade.

Preden zaključimo, še enkrat poudarimo tole dejstvo:

ČLOVEKOVO KOHERENTNO POLJE JE IMANENTEN IN KONSTITUTIVEN DEL ČLOVEKOVEGA ORGANIZMA !!!

Ob tem se kar samo zastavlja retorično vprašanje, kako “sodobna” uradna medicina sploh lahko učinkovito “zdravi”, če človekove energijsko-informacijske matrice sploh ne pozna (ob tem seveda iz kritike izvzemam kirurgijo, katere predmet dela je prav fizično telo in zato beleži izjemne rezultate). Lahko pa si mislite, kakšno “vrednost” imajo rezultati medicinske “znanosti”, če imanenten in konstitutiven dela človekovega organizma sploh ni predmet njenih raziskav, kaj šele “predmet” zdravljenja? Uradna medicina “zdravi” fizično telo, na katerem se “zrcalijo” zgolj simptomi bolezni, vzroki za veliko večino bolezni pa so “skriti” na kvantnem nivoju v človekovem koherentnem polju.

No, omenimo še “znanstveno” dvoličnost. V resnici uradna medicina v diagnostiki uporablja tehnologije, ki temeljijo prav na elektro-magnetno-vibracijskih principih. Zanimivo, a sprevrženo – uradna medicina “energijske” učinke “prizna” strojem in tehniki, človeku-zdravilcu-bio-energoterapevtu, temu neskončno popolnejšemu “orodju”, pa tega ne prizna. No, dovolj “svete jeze”. Vrnimo se k temi.

Koherentno polje človeškega organizma je njegova kvantna energijsko-informacijska matrica, ki deluje v zelo visokih frekvencah, v razponu od 52 do 78 Ghz (Gigahertzov). Eksperimentalno je potrjeno, da človeški organizem “seva” z lastnimi karakterističnimi frekvencami, jakost sevanja (emitiranja) pa je v mejah od 1 x 10 na-21 do 1 x 10 na-22 W/Hz cm2 (opomba: intenziteta sevanja se pri ljudeh lahko zelo razlikuje).

Človekovo koherentno polje ima “vrojeno” sposobnost, da se “samoregulira” in “samoobnavlja”, od rojstva do smrti (HOMEOSTAZA). Če se iz kakršnegakoli razloga ne more samodejno uravnavati in obnavljati, se to odrazi na fizičnem telesu kot slabo počutje, če je destabilizacija koherentnega polja hujša, pa se manifestira kot bolezen ali bolezensko stanje. Takrat organizmu najlaže, najhitreje, najbolje in najučinkoviteje pomagamo z zunanjim energijskim posegom (z bio-energijsko terapijo).

Zaključek: Bio-energijska terapija po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je teoretično utemeljena na spoznanjih kvantne fizike, mikro-celične biologije, epi-genetike, biofotonike, praktično pa počiva na izvajanju procedur (protokolov) kvantne teleportacije, t.j., na emulaciji alternativnih in komplementarnih praks, ki so preživele srednjeveško cerkveno in novodobno znanstveno “inkvizicijo” in predstavljajo ohranjeno izročilo visoko razvitih kultur starih civilizacij. Bio-energijska terapija je človeška dediščina in pripada vsem ljudem, ne glede na njihovo nacionalnost, državljanstvo, barvo kože, starost, versko pripadnost, stopnjo izobrazbe, kulturni milje, materialno in finančno blagostanje…

 

Prijavnica

7 dnevni program

Spremljevalci - izberite opcijo

Strinjam se s splošnimi pogoji

041 636 532

info@health-holistic-center.com